BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 189738

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 września 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 września 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
3. Zarząd zapoznał się z kolejną informacją o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
4. Zarząd, w związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie oraz Głównego Księgowego zatrudnionego w w/w jednostce, postanowił skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
5. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację zadania polegającego na wykonaniu konsol i wysklepek w obrębie części dachowej dworu mieszczańskiego w Inowrocławiu, firmie Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMPOL" Sp. z 0.0., ul. Bartkiewiczówny 98, 87 - 100 Toruń, jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 53/2006 dotyczącej zadania pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu".