BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188140

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 27 września 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 września 2006 r.


Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski (uchwała nr 722/2006),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. (uchwała nr 723/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 724/2006),
- powołania komisji do przekazania zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 33/35 (uchwał nr 725/2006).