BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188114

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 11 października 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 11 października 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj 2006r., czerwiec 2006r. i lipiec 2006r. oraz za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 lipca 2006r. (uchwała nr 732/2006),
- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006 (uchwała nr 733/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideokolonoskopu i wideogastroskopu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 734/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Ultrasonograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 735/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu do znieczulenia ogólnego klasy FABIUS TIRO firmy DRAGER z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 736/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu elektroencefalografu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Elektrodiagnostyki (EKG i EEG) Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 737/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu defibrylatora typu LIFEPAK 20 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 738/2006),
- zbycia w drodze licytacji publicznej samochodów osobowych służących do nauki jazdy będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu (uchwała nr 739/2006),
- wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku na nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludzisku gmina Janikowo (uchwała nr 740/2006).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,
- przekształcenia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą,
- przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2011",
- przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego,
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski,
- wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego,
- powołania składu osobowego Rady Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

3. Zarząd wydał na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia postanowienie nr 231/2006 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Inowrocław dla terenu położonego w obszarze ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza, Karola Libelta, Karola Marcinkowskiego i Orłowskiej.

4. Zarząd negatywnie ustosunkował się do prośby właściciela Klubu Muzycznego "Harlem" w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przejścia osobom powracającym z Klubu po drodze wychodzącej na ulicę Dworcową w Inowrocławiu pomiędzy Bankiem PEKAO S.A. i Wojskową Komendą Uzupełnień.

5. Zarząd negatywnie ustosunkował się do prośby Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie złożonego Prezydentowi przez zainteresowaną osobę wniosku dotyczącego zwężenia do 4m dojścia pieszego od strony ul. Dworcowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.

6. Zarząd przyjął „Informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów Powiatu Inowrocławskiego w 2007 roku”.