BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188108

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 25 października 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 25 października 2006 r.


Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 744/2006),
- informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za III kwartał 2006r. (uchwała nr 745/2006),
- zatrudnienia Pana Wiesława Nurskiego na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 746/2006).