BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188173

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 27 listopada 2002 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 listopada 2002 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego (uchwała nr 1/2002),

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r. (uchwała nr 2/2002),

- przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem (uchwała nr 3/2002),

- przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem (uchwała nr 4/2002),

- likwidacji pralnicy typ PCA - 15 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000023 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 5/2002),

- odwołania Pani Bogusławy Nowak - Naumuk ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (uchwała nr 6/2002),

- powołania Pani Marii Kozłowskiej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (7/2002).

2. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru do czasu uzgodnienia kandydatury z Prezydentem Miasta Inowrocławia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski