BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188172

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 16 kwietnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 16 kwietnia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 61/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej (uchwała nr 62/2003),

- ustalenia cen wywoławczych wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej (uchwała nr 63/2003).

2. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego do czasu wyjaśnienia wątpliwości z Biurem Prawnym co do trybu wyłonienia banku, który ma zająć się przedmiotową obsługą.

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o działalności internatów i burs Powiatu Inowrocławskiego.

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o środkach specjalnych placówek oświatowych ogółem oraz Internatu ZSP w Kruszwicy.

5. Zarząd rozpatrzył protest mieszkańców co do budowy trzech indywidualnych kotłowni w budynkach mieszkalnych w Kościelcu i podtrzymał wolę ich wybudowania.

6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań na terenie Powiatu Inowrocławskiego, z uwzględnieniem następujących warunków:
- 80 % umorzenia dla mieszkańców kupujących mieszkanie za gotówkę,
- 75 % umorzenia dla mieszkańców kupujących mieszkanie z rozłożeniem na raty,
- 5 - letni okres spłaty rat za mieszkanie.

7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do podjęcia działań zmierzających do ogłoszenia przetargu w sprawie sprzedaży pałacu znajdującego się w Kościelcu.

8. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.


STAROSTA
Leonard Maciejewski