BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188229

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 października 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 października 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok,
- ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
- ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla żaka III", wdrażanego w ramach Priorytetu - Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 741/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 742/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 743/2006).