BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188222

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 listopada 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 listopada 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. (uchwała nr 762/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 763/2006).
2. Zarząd przyjął informację Skarbnika Powiatu o budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. sporządzoną na dzień 22 listopada 2006 r.
3. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 12 czerwca 2006 r. do 13 listopada 2006 r.
4. Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną Biura Prawnego nie przychylił się do prośby Przedsiębiorstwa Organizacji Budownictwa "POBUD" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy w sprawie nie naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego przekazania części dokumentacji projektowej dotyczącej hali widowiskowo - sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.