BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188205

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 listopada 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 listopada 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2006 r. i wrzesień 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. (uchwała nr 759/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lasera terapeutycznego typu CTL - 1106MX i skanera laserowego typu CTL - 2386 - 2 z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (uchwała nr 760/2006),
- wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na nieruchomości położonej w Markowie gmina Gniewkowo (uchwała nr 761/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w gruncie położonych we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
3. Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 28 grudnia 2006r. terminu obowiązywania Porozumienia nr 93/2006 i terminu rozliczenia przyznanej w nim dotacji w wysokości 900.000 zł na dofinansowanie aparatu RTG z torem wizyjnym i ścianką dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
4. Zarząd zaakceptował informację Kierownika Biura Inicjatyw Europejskich na temat proponowanych projektów inwestycyjnych Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007, w związku z rozpoczynającym się nowym okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013.