BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188120

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 30 kwietnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 30 kwietnia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- likwidacji pieca centralnego ogrzewania znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem (uchwała nr 64/2003),

- likwidacji zamrażarki typu Z - 40 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 65/2003),

- wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Tarpan i przekazania samochodu marki PS LUBLIN typ Żuk do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie (uchwała nr 66/2003),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 67/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006,

- ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima",

- utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,

- oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych.

STAROSTA
Leonard Maciejewski