BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188149

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 czerwca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 4 czerwca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r. (uchwała nr 73/2003 ),

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r. (uchwała nr 74/2003),

- sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. (uchwała nr 75/2003),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 76/2003 ),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 77/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r.,

- wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego,

- procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004,

- przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego.

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski