BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188237

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 czerwca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 czerwca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwałę nr 78/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Sławęcinku gmina Inowrocław.

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego.

3. Zarząd w kwestii dotyczącej budowy Hali Widowiskowo Sportowej w Kruszwicy zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania dwóch projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących:

- weksla in blanco w przypadku niewłaściwego wykorzystania środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez Bank Millennium na budowę Hali.

- zabezpieczenia hipoteki na nieruchomości Powiatu na środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę Hali.

4. Zarząd rozważa propozycję rozszerzenia zakresu robót przy budowie Hali Widowiskowo - Sportowej m. in. o powiększenie galerii dla publiczności.
W przedmiotowej sprawie zwraca się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na wykonanie tych prac przez dotychczasowego Wykonawcę.

5. Zarząd przyjął propozycję podziału środków finansowych z budżetu Powiatu przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej Klubów i stowarzyszeń sportowych. Propozycję przedkłada Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu do zaopiniowania.

STAROSTA
Leonard Maciejewski