BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188210

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 30 czerwca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 30 czerwca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 106/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 107/2003),

- obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej (uchwała nr 108/2003).

2. Zarząd upoważnił Sekretarza Powiatu do przygotowania na podpis Starosty pisma do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zwołania w ciągu 7 dni w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, celem podjęcia uchwały dotyczącej wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego na okres 3 lat i zakończenia ustawowo przewidzianej w tym względzie procedury.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownych projektów uchwał, tj.:

- na zbycie pozostałych działek budowlanych przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej,

- na zbycie lokali mieszkalnych i działek budowlanych w Kościelcu Kujawskim,

- na zbycie działek budowlanych po byłym Domu Dziecka w Orłowie.

STAROSTA
Leonard Maciejewski