BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188156

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 grudnia 2002 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 4 grudnia 2002 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (uchwała nr 8/2002),
- zmieniająca uchwałę nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej (uchwała nr 9/2002),
- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002 (uchwała nr 10/2002),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. (uchwała nr11/2002),
- zmiany uchwały nr 295/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie projektu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r. (uchwała nr 12/2002).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2003-2005, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpi na sesji, gdzie uchwalany będzie budżet Powiatu na 2003 r.,
- przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego,
- delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku, z których inicjatywą uchwałodawczą wystąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu.

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu oraz w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.

4. Pani Skarbnik poinformowała członków Zarządu o pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r.

5. Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat przygotowań do akcji zima 2002/2003.

STAROSTA
Leonard Maciejewski