BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188152

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu
Z dnia: 22 lipca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu
odbytego w dniu 22 lipca 2003r.


1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie:


- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław,

- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

3. Zarząd wytypował Naczelnika,wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszarda Skolasińskiego, jako przedstawiciela Powiatu do "Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

4. Zarząd przyjął materiał z warsztatów strategicznych jako materiał wyjściowy do Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu.

5. Zarząd przyjął autopoprawki do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dotyczące Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta