BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188180

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 sierpnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 sierpnia 2003 r.
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 119/2003),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gniewkowie do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 120/2003),

- zamiany lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Kościelcu nr 71A pomiędzy najemcami Panem Władysławem Andrzejewskim i Panem Andrzejem Zielińskim (uchwała nr 121/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu (uchwała nr 122/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24 oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu (uchwała nr 123/2003),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 124/2003),

- zmiany uchwały nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 125/203),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu (uchwała nr 126/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom.

3. Zarząd zapoznał się z kolejną informacją dotyczącą projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

5. Zarząd odrzucił wnioski o obniżenie stawek za wynajem pomieszczeń złożone przez szkołę angloamerykańską znajdującą się w II LO w Inowrocławiu oraz Społeczne Towarzystwo Edukacyjne znajdujące się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, sugerując jednocześnie, że jeżeli szkoła wnioskująca o obniżenie czynszu wyposażyła placówkę w komputery bądź inny sprzęt, może na tej podstawie ubiegać się o umorzenie czynszu w określonych miesiącach.

6. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu na modernizację wewnętrznej sieci CO i przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 345 i Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345a

STAROSTA
Leonard Maciejwski