BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188130

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 20 sierpnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 20 sierpnia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 127/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu (uchwała nr 128/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu (uchwała nr 129/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003r.

3. Zarząd wskazał firmę - Biuro Usług Księgowych "Ewelina", Jadwiga Nawrot - ul. Świętokrzyska 53/31, 88-100 Inowrocław jako firmę która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu na 2003r.

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o realizacji skarg i wniosków skierowanych do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 czerwca 2003r.

5. Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego do przygotowania dla Wicestarosty Inowrocławskiego p. Tadeusza Majewskiego propozycji uszczegółowionych wyliczeń dotyczących kosztów eksploatacji pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy wynajmowanych przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne, Specjalne Gimnazjum w Kruszwicy oraz do zorganizowania w dniu 26 sierpnia br. spotkania Wicestarosty Inowrocławskiego z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy oraz przedstawicielem Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego, w celu omówienia warunków dalszego wynajmu w/w pomieszczeń dydaktycznych.

6. Zarząd zaakceptował wniosek Komisji Przetargowej w sprawie unieważnienia przetargu na modernizację wewnętrznej sieci CO i przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 i Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a, ponieważ cena najniższej oferty przewyższała kwotę jaką Zarząd przeznaczył na ten cel - art. 27,
ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

7. Zarząd polecił uruchomienie procedury związanej ze zbyciem budynku po byłym Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Dworcowej 55 w Inowrocławiu.

8. Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją w Szpitalu w Inowrocławiu, którą przedstawił Dyrektor PS ZOZ p. Eligiusz Patalas.

STAROSTA
Leonard Maciejewski