BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188157

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 3 września 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 3 września 2003 r.


1. Zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. O wyborze kandydata Zarząd zadecyduje na najbliższym posiedzeniu.

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami stanowiącego część Programu ochrony środowiska Województwa Kujawsko - Pomorskiego (uchwała nr 132/2003),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 133/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwala nr 134/2003).

4. Zarząd zapoznał się z kolejną informacją dotyczącą projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

5. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu trzeciego przetargu na modernizacją wewnętrznej sieci CO i przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 345 i Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345a.

STAROSTA
Leonard Maciejewski