BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188136

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 października 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 października 2003r.
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- wyboru lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego przyjętego uchwałą nr XIII/88/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 30 lipca 2003r. (uchwała nr 148/2003),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 149/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszarda Skolasińskiego do powiadomienia wszystkich stowarzyszeń wspierających osoby niepełnosprawne o powołaniu lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski