BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188221

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: z 21 października 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 października 2003 r.




1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- wyrażenia zgody na likwidację kotła parowego, pilarki spalinowej, radiotelefonu, sieci CB oraz likwidacji w formie sprzedaży samochodu marki FSM znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie (uchwała nr 150/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej – Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu (uchwała nr 151/2003),

- obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław (uchwała nr 152/2003),

- obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Gmina Pakość (uchwała nr 153/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jana Madziarskiego do przygotowania skargi do NSA w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa w sprawie odmówienia nabycia przez Powiat Inowrocławski w całości nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53 (III LO).

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jana Madziarskiego do przygotowania stosownego projektu uchwały dotyczącego zbycia zabudowanej Pałacem nieruchomości w Kościelcu.

5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski