BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188193

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 19 listopada 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 19 listopada 2003r.
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław (uchwała nr 159/2003),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 160/2003),

- sprzedaży samochodu marki Fiat UNO stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 161/2003),

- sprzedaży samochodu marki FS Lublin ŻUK A 11B stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 162/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:


- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003,

- wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.

3. Zarząd przyjął stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o racjonalizacji sieci szkolnej Powiatu Inowrocławskiego w kontekście oszczędności budżetowych na rok 2004.

4. Zarząd zobowiązał Sekretarza Powiatu do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych w celu sprawowania dozoru obiektu – Pałacu położonego w Kościelcu Gmina Pakość.

5. Zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w sprawie dofinansowania Muzeum w kwocie 90 tys. zł z przeznaczeniem na płace.

6. Zarząd przyjął do wiadomości informację Starosty Inowrocławskiego o prawdopodobieństwie przejęcia z dniem 1 stycznia 2004r. przez Powiat Inowrocławski od Miasta Inowrocławia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w Inowrocławiu.

7. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wszczęciu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie procedury przetargowej związanej z zimowym utrzymaniem dróg, bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników, utrzymaniem sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania poziomego i pionowego.

8. W związku z przypadającym w dniu 20 listopada br. świętem pracownika socjalnego, Zarząd zobowiązał Starostę Inowrocławskiego, aby wspólnie z Wicestarostą, Dyrektorem PCPR oraz Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ustalił wysokość nagród dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

9. Zarząd zobowiązał Skarbnik Powiatu do przygotowania negatywnej odpowiedzi na wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu o ustanowienie poręczenia przez Powiat Inowrocławski w celu zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego w wysokości 1.200.000 zł, który miał być udzielony Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.STAROSTA
Leonard Maciejewski