BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188143

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 24 listopada 2003r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 24 listopada 2003r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- darowizny elektrycznej maszyny do pisania dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski Inowrocław - Rejon w Inowrocławiu (uchwała nr 163/2003),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 164/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006",

- przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego",

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego do przygotowania przewidywanego wykonania budżetu w oświacie w roku 2003. Powyższe opracowanie stanowić będzie podstawę do dyskusji na temat konstrukcji budżetu na rok 2004.

STAROSTA
Leonard Maciejewski