BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188171

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 grudnia 2003r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 grudnia 2003r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach kategorii powiatowej w granicach miasta Inowrocławia (uchwała 165/2003),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 166/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 167/2003).

2. Zarząd przyjął informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie na temat utrzymania od 1 stycznia 2004 r. ulic miasta Inowrocławia, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.

3. W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2004r. przez Powiat Inowrocławski od Miasta Inowrocławia, zarządzania parkingami płatnymi, Zarząd w związku z realizacją w/w zadania wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie w swej jednostce etatowego pracownika w dziale administracyjno-księgowym.
Ponadto Zarząd upoważnił Dyrektora ZDP do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w sprawie zatrudnienia w ramach robót publicznych 20 pracowników jako inkasentów parkingowych w ZDP.

4. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. środków w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont odcinka drogi ul. Mątewskiej w Inowrocławiu o długości 100 m.

5. Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie do przygotowania pisma do Wójta gminy Złotniki Kujawskie z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy w budżecie gminy przewiduje się wprowadzenie środków finansowych na remont drogi - ul. Jesionowej w Złotnikach Kujawskich.

6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania w placówkach oświatowych programu naprawczego na rok 2004. Jednocześnie postanowił dołożyć z środków własnych Powiatu do przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencji oświatowej w wysokości 37.815.567 zł - kwotę 2.650.000 zł z przeznaczeniem dla oświaty.


STAROSTA
Leonard Maciejewski