BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188230

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 stycznia 2004r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 stycznia 2004r.


1. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie gmina Inowrocław oraz określenia cen wywoławczych, wadiów i postąpień w przetargu (uchwała nr 186/2004),

- wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 187/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu (uchwała nr 188/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 189/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Inowrocławiu (uchwała nr 190/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 191/2004),

- upoważnienia Pana Sławomira Górskiego do występowania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych (uchwała nr 192/2004).

3. Zarząd zwrócił się do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg o uzgodnienie z Biurem Prawnym formy uregulowania sprawy ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych mieszczących się na terenie dróg powiatowych (czy decyzją Starosty, czy decyzją Zarządu Dróg Powiatowych jako zarządzającego drogami powiatowymi, czy też w powyższej sprawie powinien zostać przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu ?).

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w sprawie ubiegania się przez dyrektora bydgoskiego PKS-u o uruchomienie dodatkowych kursów linii PKS z Bydgoszczy do Inowrocławia z możliwością przejazdu na drogach powiatowych mieszczących się na terenie Miasta Inowrocławia.

5. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa.


STAROSTA
Leonard Maciejewski