BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188179

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 25 lutego 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 25 lutego 2004 r.

1. Zarząd na wniosek Komisji Budżetu i Finansów dokonał na str. 58 w części opisowej do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 autopoprawki polegającej na zmianie kwoty wydatku na zadanie: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2368 Barcin-Złotniki Kujawskie (ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich)” z 300.000 zł na 140.000 zł oraz wprowadzeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 Lipie-Modliborzyce” – kwota 160.000 zł.


2. Zarząd dokonał na str. 34 w załączniku nr 14 pt.: „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004” do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 autopoprawki polegającej na dopisaniu w części informacyjnej po słowach „Po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Powiatu, wyboru wniosków do realizacji w 2004 roku dokona Zarząd Powiatu...” słów „po uprzednim zaopiniowaniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”.