BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188175

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 10 marca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 10 marca 2004 r.


1. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.,
- uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zarząd przyjął informację o podejmowanych działaniach Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie w zakresie ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych mieszczących się na terenie dróg powiatowych.

3. Zarząd wyraził zgodę na utworzenie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie w swojej jednostce stanowiska specjalisty ds. utrzymania dróg.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego pisma do Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu z informacją o zamiarze wypowiedzenia przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Inowrocławiu umowy na prowadzenie parkingu strzeżonego do pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Inowrocławskiego, ze względu na niską opłacalność realizacji powyższego przedsięwzięcia.

5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg do przygotowania pisma do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań w zakresie dostosowania kategoryzacji dróg powiatowych, aby były one zgodne z ustawą o drogach publicznych.

6. Zarząd zaakceptował przedstawioną przez Z-cę Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki informację na temat dodatkowych prac przy budowie Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy.

7. Zarząd zobowiązał Z-cę Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania zaproszenia do Burmistrza w Kruszwicy w celu uzgodnienia wykonania zakresu dodatkowych prac przy budowie Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy.