BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188127

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 17 marca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 17 marca 2004 r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97 z przeznaczeniem na odpłatne parkingi (uchwała nr 210/2004),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 211/2004).


2. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok,

- zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


3. Zarząd przyjął propozycję podziału środków finansowych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej klubów i stowarzyszeń sportowych. Propozycję przedkłada Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu do zaopiniowania.


4. Zarząd zaakceptował projekt koncepcyjny pt.: „Zmiana sposobu użytkowania Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”, z uwzględnieniem propozycji przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.