BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188134

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 kwietnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 kwietnia 2004 r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 219/2004),

- uznania za niezasadną skargę na czynności Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 220/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający Uchwałę nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu do uzgodnienia proponowanych zmian w zapisach w/w Strategii z przedstawicielem Fundacji ORION w Toruniu, Wójtem Gminy Inowrocław oraz Burmistrzem Kruszwicy.

3. Zarząd wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze sprzedażą przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/73 o pow. 0,2347 ha.

4. Zarząd wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Inowrocławiu w rejonie ulic Szymborskiej i Miechowickiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/26 o pow. 22,5754 ha.

5. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania propozycji wzajemnego rozliczenia należności pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław. Zarząd zaproponował przekazanie wydzielonych dróg z pierwotnej działki nr 13/26 będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego – położonych przy zbiegu ulic Szymborska-Miechowicka na rzecz Miasta Inowrocławia w zamian za opłaty: adiacencką oraz planistyczną należne do uiszczenia przez Powiat Inowrocławski na rzecz Miasta Inowrocławia.

6. Zarząd zaakceptował przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami odpowiedź do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie w sprawie wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania regulacyjnego w stosunku do nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43-45, stanowiącej częściowo zabudowaną działkę gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 115, pozostającej we władaniu Powiatu Inowrocławskiego.