BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188218

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 21 kwietnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 kwietnia 2004 r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 221/2004),

- likwidacji pieca centralnego ogrzewania, znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 222/2004).


2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.


3. Zarząd podjął stanowisko, aby przy przeprowadzanej rekrutacji na rok szkolny 2004/2005 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Inowrocławskiego przyjmować również młodzież z powiatów ościennych.


4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania negatywnej odpowiedzi na wniosek Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w sprawie podwyżki płac oraz przyznania premii uznaniowej.