BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188161

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 maja 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 maja 2004 r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004 (uchwała nr 223/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 224/2004),

- pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3, schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ( uchwała nr 225/2004),

- ustalenia formy przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość wraz z gruntem przynależnym oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia (uchwała nr 226/2004),

- sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok (uchwała nr 227/2004),

- nadania Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 228/2004),

- ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2004 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkól i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 229/2004),

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,

- przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2003,

- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji Powiatu Inowrocławskiego w roku 2003 i planie na rok 2004.

3. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy, do czasu uzupełnienia przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały o informację w sprawie budżetu w/w Ośrodka.