BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188212

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 01.06.2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 01 czerwca2004r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:


- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 2003 roku,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok,

- przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie. Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim,

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2004r., luty 2004r. i marzec 2004r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004r. (uchwała m 235/2004),

- przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok (uchwała nr 236/2004),

- darowizny zestawu komputerowego dla Aresztu Śledczego w Inowrocławiu (uchwała nr
237/2004).