BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188185

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 27 maja 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 27 maja 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. (uchwała nr 233/2004),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 234/2004).


2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowopałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.

3. Zarząd wydał 34 postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:

- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 2 postanowienia (nr 56/2004 - 57/2004),
- Burmistrza Pakości - 6 postanowień (nr 58/2004 - 63/2004),
- Burmistrza Gniewkowa - 14 postanowień (nr 64/2004, 70/2004 - 82/2004),
- Wójta Gminy Inowrocław - 8 postanowień (nr 65/2004 - 68/2004,83/2004 - 86/2004),
- Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - 1 postanowienie (nr 69/2004),
- Wójta Gminy Rojewo - 3 postanowienia (nr 87/2004 - 89/2004).