BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188137

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 9 czerwca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 9 czerwca 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. (uchwała nr 238/2004),

- oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica (uchwała nr 239/2004),

- oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica (uchwała nr 240/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

3. Zarząd wydał 9 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:

- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 1 postanowienie (nr 90/2004),

- Burmistrza Kruszwicy - 5 postanowień (nr 91/2004-95/2004),

- Wójta Gminy Inowrocław - 3 postanowienia (nr 96/2004-98/2004).