BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188195

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 sierpnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu w Inowrocławiu
z 4 sierpnia 2004 r.


1. Zarząd przyjął do wiadomości projekt zmiany w strukturze budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie. Odpowiedni projekt uchwały przygotuje na posiedzenie Zarządu Skarbnik Powiatu. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do przygotowania analizy finansowej przedsięwzięcia związanego z prowadzeniem płatnych parkingów na terenie miasta Inowrocławia.
2. Zarząd przyjął do wiadomości informację dotyczącą stawek opłat za korzystanie z przystanków na drogach kategorii powiatowej powiatu inowrocławskiego. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg i Dyrektora do wyjaśnienia z Biurem Prawnym podmiotu właściwego do ustalenia stawek opłat biorąc pod uwagę artykuł "Płatne przystanki", który ukazał się w Rzeczpospolitej - Prawo co dnia z 14 lipca , 2004 r. )
3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny zestawu do histeroskopii diagnostyczno-operacyjnej i wyrażenia zgody na dokonanie zakupu doposażenia tego zestawu, z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 284/2004),
- przekazania zestawu komputerowego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 285/2004),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 286/2004),
- wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina znajdującego się na terenie byłej kotłowni węglowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 287/2004),
- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenie cen wywoławczych, wadium i postąpień w drugim przetargu (uchwała nr 288/2004),
- powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (uchwała nr 289/2004),
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu (uchwała nr 290/2004),
- powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu (uchwała nr 291/2004),
- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała nr 292/2004),
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 293/2004),
- nadania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (uchwała nr 294/2004),
- przekazania samochodu marki Polonez Caro 1,6 GLE znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z filią w Kołudzie Małej (uchwała nr 295/2004),
- zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok (uchwała nr 296/2004),
4. Zarząd zapoznał się wstępnie z informacją o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005. Zaproponował powtórne przeanalizowanie planowanych wydatków przez Skarbnika przy udziale Naczelników.
5. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli w Domu Dziecka w Jaksicach przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przeanalizowania i wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz omówienia niedociągnięć na spotkaniach z dyrektorami jednostek.
6. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002-2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. o plan na rok 2005.
7. Zarząd wydał 29 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:
- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 4 postanowienia (nr 134/2004-137/2004),
- Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa- 4 postanowienia (nr 138/2004-141/2004),
- Burmistrza Miasta i Gminy Kruszwica - 5 postanowień (nr 142/2004-146/2004),
- Wójta Gminy Inowrocław - 12 postanowień (nr 147/2004-158/2004),
- Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - 2 postanowienia (nr 159/2004-160/2004),
- Wójta Gminy Rojewo - 2 postanowienia (nr 161/2004-162/2004).
Zarząd wydał 1 postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Jezuicka Struga w gm. Rojewo na wniosek Wójta Gminy Rojewo (nr 163/2004).