BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188194

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 stycznia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 stycznia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 27/2003),

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 28/2003),

- ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 29/2003),

- ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Nawrockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 30/2003),

- powołania Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru mapy numerycznej miasta Inowrocławia (uchwała nr 31/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 r., z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu.

3. Zarząd po wniesieniu poprawek przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu.

4. Zarząd upoważnił Pana Ryszarda Oczachowskiego Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i o zamiarze likwidacji Zawodowej Szkoły w Gniewkowie.

5. Zarząd zobowiązał Pana Ryszarda Oczachowskiego Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do precyzyjnego określenia co do jakich budynków szkolnych należy przeprowadzić audyt dotyczący ich termomodernizacji.

STAROSTA
Leonard Maciejewski