BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188188

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 sierpnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 sierpnia 2004 r.


1. Zarząd wskazał firmę Biuro Usług Księgowych "Ewelina" - Jadwiga Nawrot, ul. Świętokrzyska 53/31, 88-100 Inowrocław jako firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie warunki formalno-prawne wskazane w zaproszeniu do składania ofert cenowych, ofertę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za 2004 r.
2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 r.
3. Zarząd podjął uchwałę nr 299/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy oraz Zespołu Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
4. Zarząd wydał 19 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:
- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 3 postanowienia ( nr 167/2004 - 169/2004),
- Burmistrza Miasta i Gminy Gniewkowa - 6 postanowień ( nr 170/2004 - 175/2004 ),
- Burmistrza Miasta i Gminy Kruszwica - 3 postanowienia ( nr 176/2004 - 178/2004 ),
- Burmistrza Miasta i Gminy Pakości - 3 postanowienia ( nr 179/2004 - 181/2004 ),
- Wójta Gminy Inowrocław - 3 postanowienia ( nr 182/2004 - 184/2004 ),
- Wójta Gminy Rojewo - 1 postanowienie ( nr 185/2004 ).