BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188200

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 września 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 września 2004r.


1. Zarząd wydał 6 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:

- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 1 postanowienie (nr 200/2004),
- Wójta Gminy Inowrocław - 5 postanowień (nr 201/2004 – 205/2004).

2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z firmą "Komin - Piec - Bud" s.c. Przedsiębiorstwo Budowlane R. Majcherczyk i Wspólnicy, ul. Grajewska 24,85 - 382 Bydgoszcz umowy w sprawie dokonania rozbiórki komina na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

4. Zarząd przychylił się do stanowiska Komisji Przetargowej, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania pt.: "Udzielenie kredytu złotówkowego" przedstawił Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85 - 950 Bydgoszcz. Jednocześnie oddalił złożony przez Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Oddział w Toruniu, Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87 - 100 Toruń protest w sprawie wykluczenia z postępowania w/w banku i dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie tegoż zadania.

5. Zarząd podjął decyzję, aby do czasu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie remontu jednostki cieplnej Domu Pomocy Społecznej Ostrowo, zakupić dla w/w placówki kocioł C.O. Na zakup powyższego kotła Zarząd przewiduje uruchomienie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r., natomiast w przypadku braku możliwości skorzystania z w/w środków, przewiduje na ten cel wykorzystanie będących w posiadaniu tejże placówki wygospodarowanych oszczędności z tytułu przeprowadzonych redukcji kadrowych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski