BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188146

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 29 września 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 29 września 2004r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.

2. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 309/2004),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 310/2004),

- wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych (uchwała nr 311/2004r.).

STAROSTA
Leonard Maciejewski