BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188232

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 6 października 2004r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 06 października 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 312/2004),

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj 2004r., czerwiec 2004r. i lipiec 2004r. oraz za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 lipca 2004r. (uchwała nr 313/2004),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG z torem wizyjnym i ramieniem C oraz wiertarki pneumatycznej ortopedycznej, z przeznaczeniem do użytkowania na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Powiatowym im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 314/2004),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 315/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wprowadzonym przez Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu na terenie w/w placówki z dniem 4 października 2004r. zarządzeniu ograniczającym przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych następujących specjalności: chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, laryngologii, neurologii, urologii oraz chirurgii urazowej i ortopedii. W powyższych oddziałach ograniczenia przyjęć nie będą dotyczyły pacjentów w nagłym zagrożeniu życia i zdrowia.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa do przygotowania dla potrzeb procedury przetargowej, dokumentacji technicznej na wykonanie w budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu termomodernizacji, polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej oraz wymianie okien wraz z ociepleniem tegoż budynku.

STAROSTA
Leonard Maciejewski