BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188125

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 20 października 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 20 października 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004 (uchwała nr 320/2004),

- zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 w Piotrowicach 29 (uchwała nr 321/2004).

2. Zarząd przyjął zaproponowany, przez Skarbnik Powiatu sposób realizacji wniosków do projektu budżetu Powiatu na 2005r. wypracowanych przez poszczególne Komisje Rady Powiatu w Inowrocławiu.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania i złożenia do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu projektu o środki unijne w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie modernizacji zaplecza noclegowego przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o środki w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie termomodernizacji w/w obiektu.

4. Zarząd po rozpatrzeniu wniosków Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Inowrocławiu wyraził zgodę na dokonanie z wygospodarowanych środków płacowych począwszy od IV kwartału 2004r. podwyżki w wysokości 3% dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach podległych Powiatowi.

5. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.

6. Zarząd wydał 12 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:

- Prezydenta Miasta Inowrocławia - 3 postanowienia (nr 208/2004 - 210/2004),
- Burmistrza Kruszwicy - 5 postanowień (nr 211/2004 – 215/2004),
- Wójta Gminy Inowrocław - 2 postanowienia (nr 216/2004 – 217/2004),
- Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - 1 postanowienie (nr 218/2004),
- Wójta Gminy Rojewo -1 postanowienie (nr 219/2004).

7. Zarząd na wniosek Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wyraził zgodę na przekazanie części transzy dotacji w wysokości 10 tys. zł z miesiąca listopad 2004r. na październik 2004r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników w w/w instytucji.

STAROSTA
Leonard Maciejewski