BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188174

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 stycznia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 stycznia 2003 r.


1. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok (uchwała nr 33/2003),

- przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2001 r.(uchwała nr 32/2003)

3. Zarząd wstępnie zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,

- zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

Zarząd ponownie będzie obradował nad tym problemem na posiedzeniu Zarządu 5 lutego br.

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2002 r., z którego inicjatywą uchwałodawczą występuje Przewodnicząca Rady Powiatu.

5. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski