BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188121

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 10 listopada 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 10 listopada 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 328/2004),

- najmu lokalu użytkowego Pani Irenie Jaworowskiej (uchwała nr 329/2004),

- zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 330/2004),

- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. (uchwała nr 331/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę m XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 r. W sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z drogą dojazdową położonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.,

- budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania negatywnej odpowiedzi na wnioski dotychczasowych najemców mieszkań w sprawie wykupienia pozostałych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych w Markowie gmina Gniewkowo na obszarze funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do ponownego wszczęcia procedury dotyczącej wyceny działki nr 13/58 o powierzchni 2,4760 ha położonej w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej Szymborskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, w celu wszczęcia procedury przetargowej na zbycie w/w nieruchomości.


STAROSTA
Leonard Maciejewski