BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188204

Protokół nr: Ustalenia z posziedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 listopada 2004r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 listopada 2004r.


1. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.

3. Zarząd wyraził zgodę na odwołanie się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie od decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. znak WRR.IV - 7723 - 3/28/03 odmawiającej uchylenie decyzji Wojewody Bydgoskiego nr G-gt. 8224 - 56/1630/97 z dnia 14 maja 1997r., stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Inowrocław z mocy prawa nieodpłatnie własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 39 Inowrocław obręb 6 stanowiącej działki nr 42 i nr 43, karta mapy 66, w części dotyczącej działki nr 43 położonej w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny.

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka.