BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188150

Protokół nr: Ustalenia z posziedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 1 grudnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 01 grudnia 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. (uchwała nr 332/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 333/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała nr 334/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 335/2004),

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury im. Jana Korczaka w Inowrocławiu (uchwała nr 336/2004),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 337/2004),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 338/2004).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego.

4. Zarząd przeanalizował przesłane pismem z dnia 1 grudnia 2004 r., znak: BR.0049 - 323/2004 przez Przewodniczącą Rady Powiatu w Inowrocławiu, wnioski Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu podjęte w wyniku analizy projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.