BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188211

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 29 grudnia 2004
Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
-ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi (uchwała nr 349/2004);
-powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (uchwała nr 350/2004);
-oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34 (351/2004);
-dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 352/2004);
-dokonania zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 353/2004).
2. Zarząd odrzucił propozycję Prezydenta Miasta Inowrocławia dotyczącą zamiany budynku przy ul. Roosevelta 33-35 na budynek przy ul. Narutowicza 60.
3. Zarząd nie przychylił się do wniosku radnego P. Szwagrzyka w sprawie odstąpienia od sprzedaży pałacu w Kościelcu..
4. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań, zmierzających do likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej.


Starosta
Leonard Maciejewski