BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Plany i strategie
Ilość odsłon: 25816

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Plan Rozwoju Lokalnego
    Więcej...

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
    Więcej...

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007
    Więcej...

Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok
    Więcej...

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008.
    Więcej...

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 - 2006
    Więcej...

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004 - 2006
    Więcej...

Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
    Więcej...