BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 347048

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 404/ 2002
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji "Kompleksowe wykonanie sali widowiskowo - sportowej" przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
    Więcej...

Data: 14 listopada 2002r
Nr uchwały: 403/ 2002
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej – Miechowickiej
    Więcej...

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 402/ 2002
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
    Więcej...

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 401/ 2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 400/ 2002
Dotyczy: sprzedaży samochodu marki FSC - Lublin Żuk stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 399/ 2002
Dotyczy: sprzedaży sprzętu stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 398/ 2002
Dotyczy: przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 397/ 2002
Dotyczy: przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu oraz znajdującego się w likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 396/ 2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 30 października 2002 r.
Nr uchwały: 395/ 2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 30 października 2002
Nr uchwały: 394/ 2002
Dotyczy: sprzedaży zestawu komputerowego P. Grażynie Derkowskiej - pracownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
    Więcej...

Data: 16 października 2002 r
Nr uchwały: 393/ 2002
Dotyczy: wytypowania pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na wyjazd do Brukseli
    Więcej...

Data: 16 października 2002r
Nr uchwały: 392/ 2002
Dotyczy: przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa
    Więcej...

Data: 16 października 2002 r
Nr uchwały: 391 /2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 16 października 2002r
Nr uchwały: 390/ 2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w skład której wchodzą ulice: Słoneczna, Leśna, Spacerowa i Budowlana w Dąbrowie Biskupiej do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 16 października 2002 r
Nr uchwały: 389/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Liszkowo - Bodziaki nr 0553002 w Gminie Rojewo do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 2 października 2002 r
Nr uchwały: 388/ 2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 2 października 2002
Nr uchwały: 387/ 2002
Dotyczy: likwidacji faxu - Veris model 50 znajdującego się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 2 października 2002 r
Nr uchwały: 386/ 2002
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj, czerwiec i lipiec 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.07.2002 r
    Więcej...

Data: 26 września 2002 r
Nr uchwały: 385 /2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r
Nr uchwały: 384/ 2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r
Nr uchwały: 383/ 2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy rtg GS 3075 do tomografu komputerowego SCT 6800 TXL firmy SHIMADZU z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
    Więcej...

Data: 18 września 2002 r
Nr uchwały: 382/2002
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 12 września 2OO2 r
Nr uchwały: 381/ 2002
Dotyczy: w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Janikowo złomu stalowego uzyskanego z rozbiórki mostu drogowego w Janikowie
    Więcej...

Data: 4 września 2002r
Nr uchwały: 380/ 2002
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej odwołania Pana Macieja Stefańskiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 379/ 2002
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
    Więcej...

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 378/ 2002
Dotyczy: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 377/ 2002
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 376/ 2002
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej Miechowickiej
    Więcej...

Data: 4 września 2002
Nr uchwały: 375/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację ciągu grzewczego oraz urządzeń kotłowni węglowej znajdujących się w budynku głównym i mieszkalnym Domu Dziecka w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 4 września 2002 r.
Nr uchwały: 374/ 2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r
Nr uchwały: 373/ 2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r
Nr uchwały: 372/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 371/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 370/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 369/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 368/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 367/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 366/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 365/2002
Dotyczy: utworzenia mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 364/2002
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 363/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 362/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 roku.
    Więcej...

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 361/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
    Więcej...

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 359/2002
Dotyczy: powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 358/2002
Dotyczy: powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 357/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 356/2002
Dotyczy: dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 355/2002
Dotyczy: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Wojciechowskiej nauczycielki kontraktowej Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 354/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Jacka Zalesiaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 353/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Barczak nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 352/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 351/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Zielińskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 350/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Elżbiety Harendy nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 349/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Żbikowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 348/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Macieja Jesiołowskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 347/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Beaty Szydłowskiej nauczycielki kontraktowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 346/2002
Dotyczy: spisania z ewidencji księgowej środków trwałych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 345/2002
Dotyczy: użyczenia pomieszczeń w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 344/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Lidii Klóskowskiej, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 343/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Radzimskiej, nauczycielki kontraktowej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 342/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Wawrzyniak, nauczycielki kontraktowej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 341/2002
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 rok.
    Więcej...

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 340/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.04.2002 r.
    Więcej...

Data: 3 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 339/2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 3 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 338/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 3 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 337/2002
Dotyczy: uchylenia uchwały nr 7/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 332/2002
Dotyczy: ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 331/2002
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 12 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 330/2002
Dotyczy: zmiany uchwały nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
    Więcej...

Data: 12 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 329/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na umieszczenie "logo" firmy "HIRSCH-POL" na budynku Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
    Więcej...

Data: 5 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 328/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 5 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 327/2002
Dotyczy: zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 326/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 325/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej im Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 324/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 323/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 322/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 321/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 320/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 319/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 maja 2002 r.
Nr uchwały: 318/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 22 maja 2002 r.
Nr uchwały: 317/2002
Dotyczy: rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Domu Dziecka w Inowrocławiu, a Zarządem Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 316/2002
Dotyczy: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 315/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 314/2002
Dotyczy: zmiany uchwały nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 24 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 313/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu analizatora parametrów krytycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem dla Izby Przyjęć i Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 16 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 312/2002
Dotyczy: powołania Komisji do udzielenia zamówienia publicznego przez Powiat Inowrocławski na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 311/2002
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 310/2002
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Jaksicach
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 309/2002
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 307/2002
Dotyczy: likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem poprzez ich złomowanie i sprzedaż uzyskanego złomu
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 306/2002
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r.
    Więcej...

Data: 10 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: 305/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Gustawa Zielińskiego w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych
    Więcej...

Data: 20 marca 2002 r.
Nr uchwały: 304/2002
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2001
    Więcej...

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 303/2002
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 302/2002
Dotyczy: określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
    Więcej...

Data: 13 marca 2002 r.
Nr uchwały: 301/2002
Dotyczy: określenia wysokości zasiłku zdrowotnego na 2002 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 300/2002
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 299/2002
Dotyczy: wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem w majątek.
    Więcej...

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 298/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ultrasonografu typu HAVT 2102 wraz z systemem archiwizacji SARO firmy D-K-MEDICAL z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej od ROTARY CLUB z siedzibą w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 297/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ultrasonografu typu LOOGIQ 200 firmy GENERAL ELECTRIC z przeznaczeniem dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego.
    Więcej...

Data: 13 lutego 2002 r.
Nr uchwały: 296/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 6 lutego 2002 r
Nr uchwały: 295/2002
Dotyczy: projektu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok
    Więcej...

Data: 16 stycznia 20002 r.
Nr uchwały: 294/2002
Dotyczy: ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 293/2002
Dotyczy: likwidacji zespołu prądotwórczego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
    Więcej...

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 292/2002
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej
    Więcej...

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 291/2002
Dotyczy: określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
    Więcej...

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 290/2002
Dotyczy: określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotne.
    Więcej...

Data: 16 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 289/2002
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
    Więcej...

Data: 9 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 288/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 9 stycznia 2002 r.
Nr uchwały: 287/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Bufetu-Kawiarni wraz z wyposażeniem, zlokalizowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 31 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 286/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 19 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 285/2001
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.
    Więcej...

Data: 12 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 284/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 12 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 283/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 282/2001
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 281/2001
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 280/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 279/2001
Dotyczy: likwidacji magnetowidu FUNAI VCR 7500 oraz oświetlenia - 16 sztuk latarni z 1989 r. znajdujących się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 5 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 278/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 277/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 276/2001
Dotyczy: wynajmu pomieszczenia w części strychu budynku Starostwa Powiatowego.
    Więcej...

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 275/2001
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
    Więcej...

Data: 27 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 274/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny ambulansu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI KA wraz z wyposażeniem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
    Więcej...

Data: 12 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 273/2001
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
    Więcej...

Data: 12 listopada 2001 r.
Nr uchwały: 272/2001
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok.
    Więcej...

Data: 30 października 2001 r.
Nr uchwały: 271/2001
Dotyczy: obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 270/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 269/2001
Dotyczy: spisania z ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół CKR w Kościelcu ciągnika C - 3 60 3P.
    Więcej...

Data: 24 października 2001 r.
Nr uchwały: 268/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Rehabilitacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 267/2001
Dotyczy: likwidacji przyczepy autobusowej będącej w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 266/2001
Dotyczy: likwidacji samochodu marki Star będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 265/2001
Dotyczy: likwidacji samochodu marki Żuk będącego w ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 264/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 263/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 5 października 2001 r.
Nr uchwały: 262/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 5 października 2001 r.
Nr uchwały: 261/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 260/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 259/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 258/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 3 października 2001 r.
Nr uchwały: 257/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 września 2001 r.
Nr uchwały: 256/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 255/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 254/2001
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 253/2001
Dotyczy: wykreślenia budynku gospodarczego z ewidencji środków trwałych Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 19 września 2001 r.
Nr uchwały: 252/2001
Dotyczy: powierzenia pani Zofii Głogowskiej stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
    Więcej...

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 251/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 250/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 12 września 2001 r.
Nr uchwały: 249/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu echokardiografu do używania na podstawie leasingu operacyjnego.
    Więcej...

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 248/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 247/2001
Dotyczy: przejęcia na majątek Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
    Więcej...

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 246/2001
Dotyczy: utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 5 września 2001 r.
Nr uchwały: 245/2001
Dotyczy: likwidacji gospodarstw pomocniczych, przy: Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 244/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 roku.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 243/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 8 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 242/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 241/2001
Dotyczy: ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 240/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Generała Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej i Ignacego Daszyńskiego dla obszaru oznaczonego na załączniku graficznym.
    Więcej...

Data: 1 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: 239/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmiany w obrębie ulic: Aleja Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, Aleja Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Świętego Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza, Dworcowej w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym dla obszaru pomiędzy ulicami: Poznańską i Aleją Niepodległości.
    Więcej...

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 238/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 237/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 236/2001
Dotyczy: powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 25 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 235/2001
Dotyczy: zmiany składu osobowego komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 234/2001
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
    Więcej...

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 233/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Matyszewskiej, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Jaksicach, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 232/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Romy Kujawy, nauczycielki kontraktowej Domu Dziecka w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 231/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla: Aliny Bykowskiej, Wioletty Hulisz, nauczycielek kontraktowych Domu Dziecka w Gniewkowie, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 11 lipca 2001 r.
Nr uchwały: 230/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu samochodu sanitarnego Fiat Mielec Diesel 230.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 229/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 228/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Henryka Kubiaka, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 227/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Jastrowskiej, nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 226/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Kornelii Milewskiej, nauczycielki kontraktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 225/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Wioletty Graczyk, nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 224/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Frątczak, nauczycielki kontraktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień uczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 223/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji egzaminacyjnej dla Alicji Fryda, nauczycielki kontraktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 222/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Zbigniewa Dydeckiego, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopienń nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 221/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Ewy Pogorzały - Jabłońskiej, nauczycie1ki kontraktowej Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 220/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Włodzimierza Skrzypińskiego, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 219/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla : - Joanny Barczak, - Mariusza Maszudzińskiego, - Artura Mikołajczaka nauczycieli kontraktowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 218/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej d1a Magdaleny Przybysz nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 217/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Zbigniewa Bielasa, nauczyciela kontraktowego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 216/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Magdaleny Gawlak, nauczycielki kontraktowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 215/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Aleksandry Ciesielskiej nauczycielki kontraktowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 214/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Szymańskiej - Nawrockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 213/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla Pawła Śmiłowskiego, nauczyciela kontraktowego Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 212/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla: - Edyty Cuber - Bohuszewicz, - Marioli Wcisło nauczycielek kontraktowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 211/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla: - Moniki Grunert, - Agnieszki Jasiak, - Renaty Sadowskiej nauczycielek kontraktowych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ubiegających się o awans zawodowy na stopień naucrzycie1a mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 210/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla: - Magdaleny Ligockiej - Lilli Żurawskiej, nauczycielek kontraktowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ro1niczego w Kościelcu, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 209/2001
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla : - Ągnieszki Gapińskiej- Józefa Matuszewskiego, nauczycieli kontraktowych Zespołu Szkól Rolniczych w Kobylnikach ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 208/2001
Dotyczy: oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 207/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 206/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Dziecka w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 205/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Dziecka w Jaksicach.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 204/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 203/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 202/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 201/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 200/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 199/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 198/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 197/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 196/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 195/2001
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 194/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach.
    Więcej...

Data: 27 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 193/2001
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.
    Więcej...

Data: 13 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 192/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 191/2001
Dotyczy: zmian w planie dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 190/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 189/2001
Dotyczy: utworzenia stanowisk nauczycieli doradców metodycznych.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 188/2001
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 187/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: 186/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Centnum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 9 maja 2001 r.
Nr uchwały: 185/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 11 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 184/2001
Dotyczy: uchylenia Uchwały m 175/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 marca 2001 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 11 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 183/2001
Dotyczy: uchylenia Uchwały nr 174/ 2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 marca 2001 w sprawie wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.
    Więcej...

Data: 11 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 182/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 9 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 181/2001
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.
    Więcej...

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 180/2001
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 179/2001
Dotyczy: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nakładów poczynionych przez Miasto Inowrocław na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345.
    Więcej...

Data: 4 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: 178/2001
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
    Więcej...

Data: 4 marca 2001 r.
Nr uchwały: 177/2001
Dotyczy: nieodpłatnego przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Inowrocławskiego .
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: 176/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 175/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 174/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody i poręczenia kredytu preferencyjnego na zakup środków do produkcji rolnej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.
    Więcej...

Data: 21 marca 2001 r.
Nr uchwały: 173/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za rok 2000.
    Więcej...

Data: 14 marca 2001 r.
Nr uchwały: 172/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2001 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 14 marca 2001 r.
Nr uchwały: 171/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki UAZ 469B znajdującego się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.
    Więcej...

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 170/2001
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 169/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 168/2001
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 167/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 166/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 165/2001
Dotyczy: wygaśnięcia trwałego zarządu PS ZOZ w Inowrocławiu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33-35.
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 164/2001
Dotyczy: zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 14 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 163/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na sprzedaż złomu mostowego z konstrukcji MS-54 znajdującego się w miejscowości Wojdal.
    Więcej...

Data: 14 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 162/2001
Dotyczy: planu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.
    Więcej...

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 161/2001
Dotyczy: przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
    Więcej...

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 160/2001
Dotyczy: dokonania zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
    Więcej...

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 159/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej części pomieszczeń magazynowych w magazynie przy ul. Miechowickiej oraz terenu przyległego Wielobranżowemu Przedsiębiorstw Budowlanemu s.c. Kostka z Inowrocławia.
    Więcej...

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 158/2001
Dotyczy: oceny pracy dyrektorów: Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 157/2001
Dotyczy: ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 156/2001
Dotyczy: powołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 155/2001
Dotyczy: powołania na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Orłowie.
    Więcej...

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 154/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 153/2001
Dotyczy: upoważnienia przedstawicieli samorządu powiatowego do pracy w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
    Więcej...

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 152/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej PSZOZ w Inowrocławiu, od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
    Więcej...

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 151/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury i sprzętu medycznego: kardiografu Virida i telemetrii płodowej oraz wózka pod kardiograf i telemetrię płodową; lampy rentgenowskiej, uchwytów przewodów i rurki osłonowej od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Bydgoszczy.
    Więcej...

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 150/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 3 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 149/2001
Dotyczy: zatwierdzenia ogłoszenia dotyczącego projektu składania ofert na stanowisko dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 148/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 147/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 146/2000
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 145/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 144/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 143/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 142/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 13 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 141/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały nr 133/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 140/2000
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 139/2000
Dotyczy: powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 138/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zakupu ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego " Sheavera" z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 137/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ze środków dotacji celowej Ministra Zdrowia przeznaczonej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach realizacji "Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego 2000" zakupu sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 136/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny: aparatu do hemodializy AK 95 nabytego ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach "Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii w latach 2000 - 2004", sprzętu medycznego tj. "Systemu Higieny Osobistej" od Ministra Zdrowia, dwóch inhalatorów ultradźwiękowych typu Thomex MB oraz trzykanałowego elektrokardiografu As CARD B56 model B z wózkiem od Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 135/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 134/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 133/2000
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 132/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
    Więcej...

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 131/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 130/2000
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 129/2000
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 128/2000
Dotyczy: zmiany kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 127/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały nr 64/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 2 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 126/2000
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: 125/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: 124/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 18 października 2000 r.
Nr uchwały: 123/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przesunięć planowanych wydatków budżetowych w 2000 r.
    Więcej...

Data: 4 października 2000 r.
Nr uchwały: 122/2000
Dotyczy: przesunięcia środków między zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 4 października 2000 r.
Nr uchwały: 121/2000
Dotyczy: zaopiniowania wniosku dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie utworzenia linii kredytowej w rachunku bieżącym PSZOZ we Inowrocławiu pod nazwą kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności zakładu.
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: 120/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 18 września 2000 r.
Nr uchwały: 119/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 118/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 roku.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 117/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 9 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 116/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu USG z głowicami rektalną , sektorową 3,5 MHz oraz sektorową 5/7,5 MHz z prowadnicami do biposji stercza i nerek.
    Więcej...

Data: 9 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 115/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego.
    Więcej...

Data: 2 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 114/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury medycznej w formie inkubatora zamkniętego C 450 firmy Air Shields od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 113/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 21 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 112/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 21 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 111/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 31 maja 2000 r.
Nr uchwały: 110/2000
Dotyczy: powołania Pana Dariusza Cykulskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 24 maja 2000 r.
Nr uchwały: 109/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.
    Więcej...

Data: 17 maja 2000 r.
Nr uchwały: 108/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 17 maja 2000 r.
Nr uchwały: 107/2000
Dotyczy: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 106/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 105/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 104/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 103/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 102/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi przebiegającej ul. Bisk. A. Laubitza do kategorii dróg gminnych miasta Inowrocławia.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 101/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 1999 rok.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 100/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Radziejowskiego.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 99/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do dróg gminnych Miasta i Gminy Kruszwica.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 98/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocław do kategorii dróg gminnych.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 97/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 96/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 rok.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 95/2000
Dotyczy: zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 94/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 93/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 92/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 91/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 90/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 89/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 88/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 87/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 86/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 85/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 84/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 83/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 82/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 81/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 80/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 79/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 78/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 77/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 76/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 75/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 74/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 73/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 72/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 15 marca 2000 r.
Nr uchwały: 71/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 8 marca 2000 r.
Nr uchwały: 70/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
    Więcej...

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 69/2000
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
    Więcej...

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 68/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
    Więcej...

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 67/2000
Dotyczy: przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 66/2000
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 65/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2000.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 64/2000
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 63/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 62/2000
Dotyczy: przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 61/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 23 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 60/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 59/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 58/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 57/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 56/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 6 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 55/1999
Dotyczy: zmiany uchwały o przyjęciu projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 54/1999
Dotyczy: powołania Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 1 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 53/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 52/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 51/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 50/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 12 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 49/1999
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.
    Więcej...

Data: 10 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 48/1999
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski .
    Więcej...

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 47/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 46/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 45/1999
Dotyczy: powierzenia Pani Elżbiecie Sawińskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 6 października 1999 r.
Nr uchwały: 44/1999
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 29 września 1999 r.
Nr uchwały: 43/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 29 września1999 r.
Nr uchwały: 42/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 41/1999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
    Więcej...

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 40/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 39/1999
Dotyczy: powołania Komisji d/s opiniowania organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 38/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 37/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
    Więcej...

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 36/1999
Dotyczy: ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 35/1999
Dotyczy: zmiany Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowe.
    Więcej...

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 34/1999
Dotyczy: nie powołania Pani Teresy Frontczak na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 28 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 33/1999
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lipca 1999 sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 16 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 32/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu.
    Więcej...

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 31/1999
Dotyczy: użyczenia części strychu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.
    Więcej...

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 30/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej oraz na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 29/1999
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 28/1999
Dotyczy: Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 27/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 26/1999
Dotyczy: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 25/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 16 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 24/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 23/1999
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 1999.
    Więcej...

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 22/1999
Dotyczy: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu Pani Danuty Taflińskiej.
    Więcej...

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 21/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na dyrektora: 1. Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 2. Domu Dziecka w Gniewkowie 3. Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 20/1999
Dotyczy: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej Pana Adama Matuszaka.
    Więcej...

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 19/9999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
    Więcej...

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 18/1999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
    Więcej...

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 17/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.
    Więcej...

Data: 5 maja 1999 r.
Nr uchwały: 16/1999
Dotyczy: udostępnienia sali komputerowej, biblioteki z czytelnią w budynku III Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 53.
    Więcej...

Data: 5 maja 1999 r.
Nr uchwały: 15/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 14/1999
Dotyczy: powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych.
    Więcej...

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 13/1999
Dotyczy: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
    Więcej...

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 12/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkurs6w na stanowiska dyrektor6w szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 11/1999
Dotyczy: projektu uchwały Rady Powiatu o zmianach w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 10/1999
Dotyczy: wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a.
    Więcej...

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 9/1999
Dotyczy: przekazania środków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim w wysokości 50 tys. złotych.
    Więcej...

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 8/1999
Dotyczy: powołania Pełnomocnika podejmującego decyzje o wysokości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.
    Więcej...

Data: 9 marca 1999 r.
Nr uchwały: 7/1999
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 6/1999
Dotyczy: powołania Komisji d/s zamówień publicznych i ustalenia jej regulaminu.
    Więcej...

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 5/1999
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 4/1999
Dotyczy: uruchomienia lokaty terminowej OVER NIGHT
    Więcej...

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 3/1999
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 3 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 2/1999
Dotyczy: przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: 1/1999
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...