BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303852

Data: 27 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: 1/1999
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 1/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 stycznia 1999 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 91, poz. 578/

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwala Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1999r.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze