BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304140

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 4/1999
Dotyczy: uruchomienia lokaty terminowej OVER NIGHT
Uchwała nr 4/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 1999 r.


w sprawie: uruchomienia lokaty terminowej OVER NIGHT

Na podstlwie Art. 32 ust. 2, pkt 3 Ustawy o samorządne powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U . Nr 91 poz.578)

Zarząd powiatu
uchwala co następuje:


§1


Utworzyć z dniem 17.02.1999 roku lokatę terminową , o zmiennej stopie procentowej OVER NIGHT.

§2


Powierzyć wykonanie uchwały Skarbnikowi Powiatu.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Lokata tern1inowa OVER NIGHT jest w warunkach systemu finansów powiatu, bardzo korzystną formą pozyskania dodatkowych środków zwiększających dochody. Zmienna stopa odsetek (przeciętnie 10-11 % w stosunku rocznym) jest wyższa od stosowanej na rachunku bieżącym 04-5%.


Starosta
Leonard Maciejewski