BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317059

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 5/1999
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.
Uchwała nr 5/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 lutego 1999 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.

Na podstawie art 4 ust.lpkt 1,art12 pkt 11 ustawy zdnia 5.06,1998r o samorządach powiatowych( Dz.U.Nr 91 poz.578) oraz art 36 ust.5 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz.U.nr 95 poz 425 z póź.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić Regulamin konkursu na dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu wągr dniu 24.O3.1999 r.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze